O festivalu

Zajímají vás informace o festivalu Hudba bez hranic?

Posláním festivalu “Hudba bez hranic“ – dolnostudénský hudební festival je setkávání mladých lidí ze zemí Evropské unie. Akce je organizována Obcí Dolní Studénky ve spolupráci s Místní akční skupinou Šumperský venkov a příležitost vystoupit na festivalu bok po boku hvězd a zahraničních umělců tak dostanou i mladí umělci z regionu Šumperska a Zábřežska, což nepochybně přispěje k rozvíjení kulturní identity šumperského venkova i budování partnerství. A to jak jinak, než prostřednictvím hudby coby společné řeči, která je srozumitelná pro všechny a dokáže sbližovat národy. Po roce tak bude opět symbolicky naplněna ústřední myšlenka našeho festivalu “Hudba bez hranic“. Šestnáctý ročník mezinárodního festivalu “Hudba bez hranic“ v Dolních Studénkách navazuje na tradici úspěšných přehlídek dechových hudeb a mažoretek, které obec hostila od roku 2005. Ve svých počátcích festival představoval přední, převážně mládežnické dechové orchestry a mažoretkové soubory z Moravy. Od třetího ročníku je festival koncipován již jako mezinárodní a každoročně tak vystoupí na mnoha místech regionu asi 500 mladých účinkujících z celé Evropy pro tisíce posluchačů. Akce je každoročně spolufinancována ze zdrojů Evropské unie, prostředků Olomouckého kraje a může se v takovém měřítku uskutečnit i díky štědré podpoře četných sponzorů. Cílem letošního ročníku festivalu je pokračovat v dobře zahájené tradici setkávání evropské mládeže a přispět k navazování přátelství mezi mladými lidmi sjednocené Evropy. Festival je organizován vedením obce Dolní Studénky ve spolupráci s MAS Šumperský venkov, Orchestr Zábřeh z.s. a ZUŠ Zábřeh pod záštitou poslance Parlamentu ČR Víta Rakušana, senátora Parlamentu ČR Miroslava Adámka a poslance Evropského parlamentu Stanislava Polčáka.

Facebook